õpikoostöö 2012-2014    

projekti toetas ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM  GRUNDTVIG

Projekti peamine eesmärk oli tõsta töötajate teadmisi, kuidas tagada intellektipuudega inimeste ligipääs kunstiõppele ning kunstnikuna töötamisele.

Kõik projektis  osalenud partnerid on psüühikahäirega inimestele teenuste osutajad.

Tänu projektile oleme saanud külastada ja tutvuda teiste Euroopa riikide võimaluste, metoodikate ja tehnikatega ning ideedega intellektipuudega inimestele kunsti õpetamisel. Oleme saanud harjutada ja testida erinevates töötubades osaledes praktiliselt, erinevate partnerite poolt kasutusel olevaid meetodeid, saades sellest tõelisi elamusi ning praktilisi kogemusi.

Külastustes osales enam õppijaid töötajate hulgast, et kasutada õpitut hiljem Eestis oma töös vaimupuudega inimestega, kes saavad uutest oskustest ja nägemustest kasu jätkuva õppetöö käigus.

Esimesena külastasime partnerit Prantsusmaal “Centre de la Gabrielle”. Meie poolt osales 4 inimest, kellest 2 olid õppijad ja 1 neist puudega inimene.

Viidi läbi partnerite tutvustus, töökoosolek ja kokkulepped edasise töö osas. Tutvusime Center de la Gabrielle töö, õpetamis meetodite ja vahenditega vaimupuudega inimestele kunsti õpetamisel.

Keskuse külastamine jättis meile unustamatu mulje, õppisime palju uusi tehnikaid eriti meile tutvustatud digitaalse kunsti töötoas. Kahjuks ei ole meil Eestis hetkel võimalik alustada digitaalkunsti õpetamist, rakendada ideed, vahendite puudumise tõttu vajaliku tehnika soetamiseks. Saime uusi ideid, eriti uuenduslikuna meie jaoks oli vabatahtlike „päris“ kunstnike kaasamine vaimupuudega inimestega töösse ning kunstinäituste korraldamine „päris“ galeriides, kus kunsti ka müüakse.

 Teisena külastasime Itaalias asuvat “Scuola Viva” . Scoula Vivas viisime läbi töökoosoleku ning tutvusime nende kunstiõpetuse meetodite ja võimalustega. Meie organisatsioonist osales 4 inimest, kellest 3 olid täiskasvanud õppijad. Itaalia partnerite suurepärane idee luua kunsti grupitöö meetodil, kaasates palgaliste töötajatena tegev kunstnike ning turustades valminud tõeliselt profesionaalseid teoseid avatud turul jättis meile kustumatu mulje.  Senini oleme Itaalia partnereid külastades õppinud kõige enam uusi oskusi ning saime ka uue idee, mis vastab meie võimalustele ning mida asusime rakendama. Püüame asuda looma T-särkide joonistusi, mida müües avatud turul saab ka vaimupuudega kunstnik tasu.

 Kolmas külastus toimus Eestisse 19-21. Juuni. Osales kokku 8 partnerit, kõigist partner riikidest. Õppekülastus algas koosolekuga, kus tutvustasime Eestit ning Eesti erihoolekande osutamise süsteemi ning vaimupuudega inimeste võimalusi osaleda kunstiõppes, tegeleda kunstiga. Seoses Jaanipäeva lähenemisega tutvustasime partneritele Jaanipäeva ning peale seda toimus interaktiivne õpitöötuba jaanipäeva teemadel muuseumis Kumu. Külastasime Astangu kutse rehabilitatsiooni keskust, kus vaimupuudega inimesed saavad õppida erinevaid kunstiga seonduvaid tehnikaid ning osaleda visuaalse kunsti loomise õppes.

Projektis osalejad osalesid  töötubade tegevustes. Tutvusime kauplustega, kus müüakse vaimupuudega inimeste käsitööd ja kunsti.

Tutvuti EIT Tugiliisu kunstiringiga, kus luuakse visuaalset kunsti ning kunstinäitusega.  Projekti partnerid kohtusid meie teenuste kasutajate, täiskasvanud vaimupuudega inimestega, kes loovad kunsti. Arutasime võimalusi loodud kunsti müüa.

Meie partnerid hindasid meie poolt korraldatud vastuvõttu väga huvitavaks ning profesionaalselt korraldatuks. Muljet avaldas meie tegevus olemasolevate vahenditega ning vaimupuudega inimeste kaasamine kasutamaks avalikke teenuseid nagu näiteks muuseumid, näitused jne. Kumus toimuv haridusprogramm, kus saavad osaleda ka vaimupuudega inimesed oli hea idee meie partneritele loomaks oma riigis kontakte taoliste asutustega. Rahule jäädi nii korralduse kui külastuste ja töötubadega.

Projektis osalevatest partneritest on hetkeks moodustunud väga tugev ja toimiv meeskond, kes jagab oskusi ning ideesid. Antud projekt ning valitud partnerid on väga hästi õnnestunud. Kõik osalejad on palju uusi ideid saanud, palju õppinud.

Projekti töö ja tegevused ning saavutatud tulemus, õppida partnerite tööst vaimupuudega inimeste kaasamist kunsti õppingutesse, on kooskõlas:

- ÜRO Puudega Inimeste Võrdsete Õiguste Konventsiooniga, mis tagab puudega inimestele õiguse täielikule osalusele ühiskonnas, mitte diskrimineerimisele, ligipääsule ja võrdsetele võimalustele.


 Projekti raames loodi kogumik:

Head praktikad intellektipuudega inimeste ligipääsuks kunstiõppele

Siin inglise keeles