strateegilised eesmärgid

EIT Tugiliisu strateegilised eesmärgid:
• Toetada intellektipuudega inimeste võimalkult iseseisvat toimetulekut avatud ühiskonnas
• Arendada teenusekasutajaid igas eluvaldkonnas, motiveerida ja jõustada aktiivseks osalemiseks ühiskonna liikmena;
• Arendada pidevalt teenuste kvaliteeti;
• Olla jätkusuutlik, innovaatiline, ühiskondlikult aktiivne teenuse osutaja;