meie kvaliteet

Kvaliteedi tagame avatuse ja koostöö väärtustamisega. Avatuses suhtleme kolleegidega maailma erinevates riikides. Kasutame oma töös kogemuspõhist, teadus- ja tõenduspõhist metoodikat. Oleme avatud uudsetele metoodikatele, kuid konservatiivsed säilitamas vana ja head. Uuega hoiame ennast kursis käies konverentsidel, osaledes projektides, otsime ise uut informatsiooni internetist.

 

Oleme üle Euroopalise erihoolekandeteenuste ühenduse liige ( EASPD), Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu liige, Vabaharidusliidu liige ning Eesti teenuste osutajate liidu liige.

Oleme ülikoolidele ja rakenduslikele kõrgkoolidele praktikabaasiks. Oleme tihti lektoriteks erinevates koolides.

Koostööd teeme teiste rehabilitatsiooni asutustega ja organisatsioonidega.

 

Väga oluliseks peame individuaalset lähenemist inimesele, meeskonnatööd ja võrgustiku koostööd. Perioodilised koosolekud tagavad hea teoreetilise baasi. Kolleegidega arutelud keerulisemate lugude üle, suurendavad kõigi kogemusi ja teadmisi. Aruteludesse kaasame kohalike omavalitsuste esindajaid ja võrgustiku liikmeid.

Kvaliteedi osaks on inimese privaatsuse hindamine ja tema isikuandmete kaitse ja väärtustamine.

Inimese ja tema võrgustiku nõustamine on olulised kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks.

Oma töös lähtume rehabilitatsiooni plaanis kirjeldatud soovitustest ning pidevast koostööst ja individuaalsest lähenemisest kliendi vajadustele.